Kulturminnearbeidet

Kommunens kulturminnearbeid er underlagt kultur- og oppvekstenheten ved språk- og kulturavdelingen.

Arbeidet med en egen kulturminneplan er nå i gang, skal være ferdigi i 2020. I kommunen er det språk- og kulturavdelingen underlagt kommunens kultur- og oppvekstenhet, som står for tjenesten og i planarbeidet samarbeider man med Riksantikvaren og Sametingets kulturavdeling.

Relevante nettsteder å besøke

Riksantikvaren

Søk etter kulturminner i Norge

SEFRAK-registeret - SEFRAK er eit landsdekkjande register over eldre bygningar og andre kulturminne.

Kulturminner i kommune, et prosjekt av Riksantikvaren

Leve med kulturminner – Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005)

Miljø, areal og kulturvern - Sametinget

Verdensarv Struves meridianbue i Kautokeino

Interkommunalt samarbeid mellom Kautokeino, Alta og Hammerfest kommuner, Riksantikvaren og Finnmark fylkeskommune. I kommunen samarbeider språk- og kulturavdelingen om saken med teknisk enhet.

Dette kan sies å være kommunens eneste teknisk-vitenskapelige verdensarv. Den er transnasjonal, meridianbuen går gjennom 10 land. Det finnes en egen nettside om meridianbuen, der kan du bl. a. lese mer om de to meridianpunktene i Kautokeino, på Muvravárri og Luvddiidčohka.

Riksantikvarens informasjon og film om Struves meridianbue.

 

Muvravarri Struvemearka https://www.struve.no/ - GJV

 

 

 

 

 

 

 

 

RiddoDuottar museet

Samarbeid med Riddo Duottar museet - samisk museum og samisk kunstsamling i Vest-Finnmark. Interkommunalt samarbeid. Gilišllju bygdetun. Áillohaš bildesamling

Riddoduottar musea, eahket, dálvet, kveld vinter - Klikk for stort bildeRiddoduottar musea, eahket, dálvet, kveld vinter Aslak Mikal Mienna

Doaibmajođiheaddji giella ja kultuvra Virksomhetsleder språk og kultur
Telefon 922 30 895

Adresse

Kulturviesus/Kulturhuset, Guovdageaidnu/Kautokeino

Poastačujuhus/postadresse: Bredbuktnesveien 6, 9522 Guovdageaidnu/ Kautokeino