Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er et samarbeidsprosjekt mellom fylket og kommunen, som deler på finansieringen.

Kunst og kultur er viktige virkemidler i det trivselsskapende og helseforebyggende arbeidet, men er også viktige mål i seg selv. Alle, uansett forutsetninger, skal få oppleve gode kunst- og kulturopplevelser.

Søke om spaserstokk-midler


Troms og finnmark fylkeskommune har søknadsfrist for den kulturelle spaserstokk midler 15.februar inneværende år for midler som skal brukes i løpet av året. 2020 er siste år med denne ordningen. Fra 2021 vil det nye fylket samkjøre alle sine søkbare tilskuddsordninger

Man retter søknad om midler til kommunen med dette skjemaet (PDF, 133 kB). I skjemaet er også rutiner og retningslinjer for søknaden satt opp.

Ytterligere informasjon om ordningen kan fås av virksomhetsleder for språk og kultur.

Ordningen ble etablert i 2007 og er en oppfølging av St.meld.nr. 25 (2005-2006) fra Helse- og omsorgsdepartementet og avtalen om konkretisering av Omsorgsplan 2015.

De nasjonale målene med Den kulturelle spaserstokken

  • Gi eldre tilbud om profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet.
  • Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
  • Tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kultursjangre, som musikk, teater, film, litteratur og billedkunst. Det oppfordres til samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner og andre aktører lokalt, slik som museer, bibliotek og kommunale kinoer.
  • Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet.

Informasjon om Den kulturelle spaserstokken.

Doaibmajođiheaddji giella ja kultuvra Virksomhetsleder språk og kultur
Telefon 922 30 895