Slik blir skolen

Her kan du se hvordan skolen skal se ut når den er ferdig bygd

Møbleringsplan 1.etasje (PDF, 3 MB)

Møbleringsplan 2.etasje (PDF, 2 MB)

Utomhusplan (PDF, 4 MB)

Perspektiv (PDF, 19 MB)