Kommunal planstrategi 2020-2023

Formannskapet vedtok 11. november 2020 å legge ut forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 til offentlig ettersyn. Kommunal planstrategi 2020-2023 skal vedtas av kommunestyret 17. desember 2020.

Hvert fjerde år, innen et år etter at kommunestyret er konstituert, skal kommunene vedta kommunal planstrategi for kommunestyreperioden.

Den kommunale planstrategien er ikke en plan. Kommunal planstrategi er følgelig ikke en arena for å vedta mål og strategier, men å drøfte utviklingstrekk i kommunen som grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. Hva en kommunal planstrategi er og innholdet i den, finner man beskrevet i dokumentet Kommunal planstrategi 2020-2023.

Før vedtak i kommunestyret, skal forslag til planstrategi ligge ute til offentlig ettersyn i 30 dager. Innspill til kommunal planstrategi 2020-2023 kan sendes til Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune, Bredbuktnesveien 6, 9522 Kautokeino eller på e-post til
e-post@kautokeino.kommune.no

Frist for innspill er 13.12.2020

Dokumenter i saken:

Kommunens saksframlegg og formannskapets vedtak om offentlig ettersyn. (PDF, 268 kB)

Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023. (PDF, 2 MB)