Offentlig ettersyn - Fastsetting av snøskuterløyper

Formannskapet vedtok i møte 13. april 2021 at forslag til snøskuterløyper i Kautokeino kommune med tilhørende vedlegg legge ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Høringsfristen til merknader er satt til 26. mai 2021. Merknader sendes Kautokeino kommune på epost e-post@kautokeino.kommune.no merket med saksnummer 2019/285.

Dokumenter i saken:

Formannskapets vedtak om offentlig ettersyn (PDF, 103 kB)

Forskrift (PDF, 157 kB)

Kommentarer til innspill - Varsel om oppstart (PDF, 257 kB)

Kartlegging av friluftsområder (PDF, 293 kB)

Utredning snøskuterløyper (PDF, 5 MB)

Varslingsbrev (PDF, 221 kB)