Eierskapsmelding

Eierskapsmelding Kautokeino kommune, for valgperioden 2019 - 2023 (PDF, 756 kB)
(oppdatert ihht kommunestyrevedtak 24.06.2021)