Eierskapsmelding

Eierskapsmeldingen beskriver prinsipper for eierstyring, gir en oversikt over virksomheter kommunen har eierinteresser i og angir formålet med sin eierinteresse.

Eierskapsmeldingen fastsettes for hver valgperiode. Sist vedtatt av kommunestyret 24.06.2021.

Eierskapsmelding for Kautokeino kommune for valgperioden 2019-2023. (PDF, 753 kB)