Ássandoarjja, álggahanloatna ja ráđiid ekonomiija birra

Ássandoarjja lea dárbbuárvvoštallán stáhta doarjjaortnet sidjiide geaiguin lea unnit sisaboahtu ja alla ássangolut. Álggahanloatna lea sidjiide geat eai oaččo loana dábálaš báŋkkuin ássodat oastima oktavuođas. NAV adda maid ráđii ekonomiija birra.

Ássandoarjja

Ássandoarjja lea doarjjaortnet stádas dutnje geas leat eanet olggosgolut go sisaboahtu, dan meroštallet juohke mánu du sisaboađu ja orrungoluid vuođul. 

Dat suohkan gos don orut registrere ohcamiid ja doallá buot oktavuođa ohcciiguin.

Jus dus leat gažaldagat ja orut Guovdageainnu suohkanis de váldde oktavuođa NAV Guovdageainnu kantuvrrain. Rabasáiggiid oainnát dás.

Dal sáhttá ain ohccát ássandoarjaga juovlamánu, ođđajagimánu ja guovvamánu ovddas. Lea rahppon vejolašvuohta daid mánuid ovddas ohccát gitta cuoŋománu 1. beaivve rádjai. Dás sáhtát lohkat eambbo movt ozat ássandoarjaga ovddeš mánuid ovddas.

 

Viessobanku ruovttusiiddus sáhtát lohkkat eambbo dieđuid ássandoarjaga birra, ja doppe sáhttá sáddet digitála ohccáma.

Jus háliidat hupmat sámegielat bargin de váldde oktavuođa NAV Guovdageainnuin. 

 

Ássandoarjja alla elrávdnjegoluide

Alla elrávdnjehattiid dihte lea ássandoarjja nannejuvvon ovtta áigodahkii. Dat dagaha ahte eambbosat sáhttet oažžut ássandoarjaga, ja ahte oallugat ožžot eambbo ássandoarjaga go dábálaččat juovlamánus, ođđajagimánus ja guovvamánus. Dasa lassin ožžot buohkat geat ožžot ássandoarjaga dan áigodaga lasi doarjaga elrávdnjegoluide.

Loga ássandoarjaga birra alla elrávdnjegoluide dáppe.

 

Dárbbašat go álggahanloana ja doarjja

Álggahanloatna ja doarjja lea dutnje gii it oaččo loana dábálaš báŋkkus oastit viesu, ja geas ii leat vejolašvuohta seastit ruđa dasa. Oza elektrovnnalaččat. Dárbbašat go bagadallama, váldde oktavuođa Guovdageainnu NAV kantuvrrain, tlf.: 55 55 33 33.

 

NAV adda ráđii ekonomiija birra

Ekonomalaš ráđđeaddin addo sidjiide geain lea stuora vealgi man eai nagot máksit ja sidjiide geain lea váttis ekonomalaš dilli.

Jus dus lea vealgi ja šaddá váttis dan máksit, dahje lea váttis ruđa hálddašit nu ahte ollet dárbbašlaš goluid, lea dehálaš ohcat veahki áiggil. Ulbmil ekonomalaš ráđđeaddimiin ja vealgeráđđeaddimiin lea veahkehit du nu ahte máhtát stivret iežat ruhtadili. Eanet dieđuid gávnnat dáppe.

Don sáhtát maiddai riŋget 800GJELD (800 45 353) – NAV ekonomiijarávventelefovdna. Dárbbašat go bagadallama, váldde oktavuođa Guovdageainnu NAV kantuvrrain, tlf.: 55 55 33 33

Guovdageaidnu/Kautokeino NAV
Telefovdna 404 87 830

Rahpanáigi

NAV Guovdageaidnu lea rabas mánnodaga - bearjadaga 10:00-13:00.

NAV vástida telefovnnas 5555 3333 dii. 08:00-15:30.

Jearaldagat penšuvnna birra 5555 3334 dii. 08:00-15:30.