Čuovo skuvlahuksema dáppe

Dáppe beasat čuovvut go huksejit ođđa skuvlla. Sáhtát bláđet ovddos maŋos.

Dáppe sáhtát stuorit hámis oaidnit govaid.