Løypestatus

Her finner du oversikt over hvilke skuterløyper i kommunen som er åpne.

Kommunen vil offentliggjøre på kommunens hjemmeside når skuterløyper blir åpnet, og påpeker at selv om løypene er merket, så vil ikke disse være åpen for ferdsel før kommunen har annonsert disse for åpnet.

Dersom du ønsker å kjøre utenom løypenettet må du søke dispensasjon. Søknadsskjema finnes her.
Søknadsskjema dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark
HUSK! LEGG VED KART

Skuter vuodja/Skutertur - Deaddil ja stuora govva ihtáSkuter vuodja/Skutertur Aslak Mikal Mienna  

Láhka ja láhkaásahus

Dás gávnnat mohtorjohtolatlága

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Dispensašuvnna ohcanskovvi

Skovi fertet deavdit neahtas, geavahat persovnnanummára ja BankID go rabat skovi. Go deavddát iežat persovnnanummára deavddidettiin, de ihttet du dieđut automáhtalaččat, dát dieđut bohtet Det Sentrale Folkeregister:is. Meahcástanlávdegoddi meannuda ohcamiid.

Dá lea ohcanskovvi.

Ávžžuhit viežžat kárta kommunekart.com, doppe oainnat skuhterláhttuid maiddái.

Rabas skuterláhtut

Rabas skuterláhtut
Status Láhtut Fra - Til
GITTA Láhttu 1 (PDF, 734 kB) Guovdageainnu - Gálaniitu
GITTA Láhttu 2 (PDF, 2 MB) Guovdageainnu - Geađgejávri
GITTA Láhttu 3 (PDF, 264 kB) Šihččajávri-krysset - Suolojávri
GITTA Láhttu 4 (PDF, 2 MB) Siebe - Šihččajávri
GITTA Láhttu 5 (PDF, 250 kB) Guovdageainnu - Nammájávri
GITTA Láhttu 6 (PDF, 388 kB) Geaidnovuohppi - Gurrabuolžžajávrrit
GITTA Láhttu 7 (PDF, 962 kB) Láhpoluoppal - Goddebuolžžat
GITTA Láhttu 8 (PDF, 412 kB) Láhpoluoppal - Gaiba
GITTA Láhttu 9 (PDF, 987 kB) Máze - Rágesluoppal
GITTA Láhttu 10 (PDF, 405 kB) Máze - Suotnju
GITTA Láhttu 11 (PDF, 290 kB) Habatjávri - Bienneroavvi
GITTA Láhttu 12 (PDF, 397 kB) Guovdageainnu - Áltevárvuolejávri
GITTA Láhttu 14 (PDF, 391 kB) Ándarjávri - Ávževuopmi
GITTA Láhttu 15 (PDF, 446 kB) Guovdageainnu - Šuoššjávri
GITTA Láhttu 16 (PDF, 350 kB) Hánnojávri - Biedjovággi
GITTA Láhttu 17 (PDF, 404 kB) Biedjovággi - Čárajávri
GITTA Láhttu 18 (PDF, 398 kB) Guovdageainnu - Čárajávri
GITTA Láhttu 19 (PDF, 365 kB) Mieron - Geašjávri
GITTA Láhttu 20 (PDF, 275 kB) Stálonjavvi - Láhtut 19
GITTA Láhttu 21 (PDF, 322 kB) Máze - løypekryss Duolbavárri
GITTA Láhttu 22 (PDF, 341 kB) Stuoraoaivi - Čárajávri
GITTA Láhttu 23 (PDF, 395 kB) Biittohašjávri - Roggejávri
GITTA Láhttu 25 (PDF, 379 kB) Suolovuopmi - Ávžejávri
GITTA Láhttu 26 (PDF, 408 kB) Løypekryss Duolbavarri - Suolovuopmi fjellstue
GITTA Láhttu 27 (PDF, 307 kB) Gáhkkorjávri - Vanasjávri
GITTA Láhttu 28 (PDF, 250 kB) Njallajávri - Ávži

GPX-fil

De nye løypene er ikke kjørt opp med GPS enda og det kan derfor være noe avvik mellom data og de merkede løypene.

SKUTERLØYPER (GPX, 2 MB)

Skuterláhttut márkanis

Skuterláhttu márkanis (PDF, 774 kB)

Skuteršilta/Skuterskilt, dálvet/vinter - Deaddil ja stuora govva ihtáSkuteršilta/Skuterskilt, dálvet/vinter Aslak Mikal Mienna