Fallvtilt/skadet vilt

Kautokeino kommune har en offentlig godkjent ettersøksekvipasje bestående av 5 personer.

Kontaktpersoner for fallvilt/skadet vilt:
Ettersøksleder Robert Hætta telefonnr 95 10 88 35

Kontaktperson Kautokeino kommune arbeidstid
Isak Eikelmann telefonnummer 92 23 91 29

Nils Henrik Skum telefonnummer 91 32 86 21

Kontaktperson Kautokeino kommune utenfor arbeidstid
94 82 36 99