Nuoraidráđđi

Politihkalaš sorjjasmeahttun ráđđi mas leat miellahtut goappašat nuoraidskuvllain ja joatkkaskuvllas. Nuorat gaskal 13-19 jagi ja nuoraidkoordináhtor lea sin čállin ja gulahallanolmmoš. 

Nuoraidráđđi

Nuoraidráđđi lea ráđđeaddi orgána politihkkariidda áššiin mat gusket mánáide ja nuoraide. Dát guoská erenoamážit gos Nuoraidráđis lea leamaš duohta mearridanváldi ekonomalaš gaskaomiid ektui, mat leat mannan njuolga dakkaviđedoaimmaide mánáid ja nuoraid váste.

 

Čujuhus

Poastačujuhus lea Bredbuktnesveien 6, 9520 Guovdageaidnu.

Nuoraidviessu/Ungdomshuset