Nuoraidkoordináhtor

Suohkanis lea nuoraidkoordináhtor 100% virggis.

Nuoraidkoordináhtora namma lea Ellen Karin Marjana Gaup, su kantuvra lea Kulturviesus. Mobnr: 401 05 319

Eambbo diedut bohtet fargga!

Čujuhus

Poastačujuhus lea Bredbuktnesveien 6, 9522 Guovdageaidnu.

Nuoraidviessu/Ungdomshuset