Lagasoktavuođat

Leat go jurddašan geat du lagasoktavuođat leat?

Illustrasjonsbilde - Deaddil ja stuora govva ihtá 

Dán rohttodilis lea dehálaš jurddašit movt galggat nagodit guorrat maŋos guokte vahku gos leat leamaš ja geaid lahka leat leamaš.

Jus dette manná nu ahte dutnje njoammu covid-19 ja duođaštuvvo nu doaktáriin, de galggat máhttit muitalit geaid lahka leat leamaš ja sullii goas dat lei. Dat lea áidna vuohki geahččalit gávdnat gos ja goas dutnje lea njommon, ja maiddai dainna lágiin botket njoammuma. Dat lea maiddai áidna vuohki gávnnahit geaidda dus sáhttá njommon, ovdal go ieš ge dihtet ahte dutnje lei dávda njommon.

Dan dihte lea ávkkálaš ahte dál juo, vaikko it leat buohcci, álggát čálestit juohke beaivvi gos leat leamaš, ja geaid lahka leat leamaš. Dan beaivve go de dárbbašat buktit ovdan nammalisttu, de dus lea gárvvis dat.

Go olbmui lea duođaštuvvon njommon koronavirus, de galget buohkat geat leat lahka leamaš erremii ja sis berre maiddai váldit iskosa. Jus don leat lagasoktavuohta, váldá njoammunguorran duinna oktavuođa ja dat muitalit dutnje movt galggat láhttet.

Illustrasjonsbilde - Deaddil ja stuora govva ihtá  

Lagasoktavuođa definišuvdna:

Nærkontakter

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene og bør testes. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Du blir definert som nærkontakt hvis du, innen 48 timer før personen med bekreftet smitte fikk de første symptomene, har hatt:

  • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter,
    eller
  • direkte fysisk kontakt,
    eller
  • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

Dersom personen med bekreftet smitte ikke har symptomer, gjelder det innen 48 timer før den positive testen ble tatt.

 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/testing-og-symptomer/