Koronaboahkuheami áiggit

Dál ávžžuhuvvo njealját boahkkodosa koronadávdda covid-19 vuostá, ja mii fállat dan buohkaide geat leat badjel 65 jagi.

Koronaboahkuheapmi Guovdageainnu suohkanis

Olbmot geain lea duođalaš hedjonan immunasuodjalus sáhttet maid oažžut fálaldaga ođđa ođastandosa go lea árvvoštallojuvvon buohcciviesus, beroškeahttá agis.

Jus it leat geargan vuođđoboahkuhemiin, sáhtát maiddai váldit 1., 2., ja 3. dosa.

 

Boahkuheami dáhtonat ja gos:

  • Gaskavahkku juovlamánu 7. beaivvi 2022 dii. 09:00-12:00 - Dearvvašvuođaguovddážis
  • Gaskavahkku ođđajagimánu 11. beaivvi 2023 dii. 09:00-12:00 - Dearvvašvuođaguovddážis
  • Gaskavahkku guovvamánu 8. beaivvi 2023 dii. 09:00-12:00 - Dearvvašvuođaguovddážis

Lea drop-in, ja dan dihte it dárbbaš diŋgot diimmu. Fállat sihke korona- ja influeansaboahkut. 

 

Det finnes også muligheter for å bestille time, men vi ønsker at du forholder deg til de nevnte datoene.

Grupper som tilbys koronavaksine:

  • Alle eldre over 65 år.
  • Personer i aldersgruppen 18-64 år med risiko for alvorlig sykdomsforløp.
  • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
  • Oppfriskningsdose til gravide.
  • Justering av råd om vaksinasjon etter gjennomgått covid-19 infeksjon.

 

Regjeringen har bestemt at det åpnes opp for oppfriskningsdose til flere

Til nå har FHI anbefalt at de over 65 år, personer mellom 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp, ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom, og gravide i 2. og 3. trimester bør ta en ny oppfriskningsdose før høst- og vintersesongen 2022-2023.