Koronaboahkuheami áiggit

Riŋges boahkuhantelefovdnii: 485 00 784

  

Boahkuheapmi Guovdageainnu suohkanis

Guovdageainnu suohkan sirdá koronaboahkuheami Dearvvašvuođaguovddážii gaskavahkku 02.03.2022 rájes. Vuordinbáiki lea kantiinnas/kafeas.

Boahkuheapmi lea dušše ovtta gaskavahkku mánus, dii. 12:00 – 15:00.

  • Gaskavahkku cuoŋománu 27. beaivvi
  • Gaskavahkku miessemánu 25. beaivvi
  • Gaskavahkku geassemánu 22. beaivvi

Boahkuhanáiggi diŋgot telefovnna 485 00 784 dahje HelseNorge neahttasiiddu bokte.

Lea vejolaš váldit korona-, influeansa- ja geahpesboalddáhatboahku.

 

GOS lea koronaboahkuheapmi?

Dearvvašvuođaguovddážis, vuordinbáiki lea kantiinnas/kafeas.

 

Dearvvašvuođaguovddáš - Deaddil ja stuora govva ihtá