Njoammueastadeapmi go finat suohkanlaš dearvvašvuođa- ja fuolahusinstitušuvnnain

Guovdageainnu buhcciidruoktu, Dorvogoahti ja ássankollektiiva vuostáiváldet gussiid, seammás go lea dehálaš eastadit gussiid buktimis njoamu dearvvašvuođa- ja fuolahusinstitušuvnnaide, earenoamážit dohko gos orrot olbmot geat gullet riskajoavkkuide.

Guovdageainnu suohkanis eai leat báikkálaš doaibmabijut, muhto ávžžuhit gussiid atnit njálbmesuoji go fitnet guossis.

Muđui gustojit čuovvovaš ávžžuhusat: Dearvvašvuođadirektoráhta mearrádusat ja ávžžuhusat

 

Telefovdna buhcciidruktui: 78 48 72 80
Telefovdna Ássankollektiivii: 474 65 345
Telefovdna Dorvogoahtái: 453 98 295