Smittevern ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Kautokeino Sykehjem, Dorvogoahti og Bokollektivet legger til rette for besøk, samtidig som det er viktig å unngå at besøkende fører med seg smitte inn på helse- og omsorgsinstitusjoner, særlig der det bor personer i risikogrupper.

Kommunen har som formål å forebygge at SARS-CoV-2 kommer inn i og sprer seg i institusjonen, uten å begrense beboernes liv mer enn nødvendig. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere denne risikoen i størst mulig grad.

I forkant av besøk:

  • Pårørende skal ringe avdelingen og avtale tid for besøk i forkant.
  • Besøkende forberedes på gjeldende rutiner og at smittevernrådene følges.

Under besøk:

  • Besøkende som har avtale ringer avdelingen og melder sin ankomst.
  • Ansatte tar imot de besøkende ved ankomst for å sikre at rutiner for besøket overholdes.
  • Avdelingen fører protokoll over besøkende med tidspunkt, navn og telefonnummer slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos pasient, besøkende eller personell.

I etterkant av besøk:

  • Ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal besøkende opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

 

Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.

Pårørende eller andre som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk.

 

Telefon sykehjem: 78 48 72 80
Telefon Bokollektiv: 474 65 345
Telefon Dorvogoahti: 453 98 295

 

Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19 kan du lese mer om her.