Offentlig ettersyn - Områderegulering KBA1

Formannskapet vedtok i møte den 14.06.2022 at Områderegulering for KBA1 –Gáhkkorčorru som bolig- og næringsområde, i Kautokeino kommune, med tilhørende vedlegg, legges ut til offentlig ettersyn i 8 uker.

De som har merknader til forslaget blir bedt om å sende disse skriftlig til:

e-post@kautokeino.kommune.no  innen 15.08.2022. Merk uttalelsen med saksnr 2019/158

Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til saksbehandler Nils Henrik J. Skum på e-post nilsh@kautokeino.kommune.no

Sakens dokumenter finner du her:

Plankart (PDF, 842 kB)

Planbestemmelser (PDF, 593 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Planprogram (PDF, 2 MB)

Innspill (PDF, 2 MB)Utredning av støy (PDF, 2 MB)

VAO (PDF, 5 MB)

Trafikkvurdering (PDF, 2 MB)

KU landskap (PDF, 4 MB)

ROS-analyse (PDF, 570 kB)