Kautokeino kommunes kulturpris 2022

Foreslå mottaker av kommunens kulturpris for 2022. 

   

Har du forslag til hvem som skal få kommunens kulturpris for 2022? Send forslag med begrunnelse innen fredag 28. januar. Send via vanlig post, e-post eller lever til servicetorget på kommunehuset.

Karen Proksi
Virksomhetsleder, språk og kultur
E-post
Telefon +47 92 23 08 95