Hjelp til reindrifta i forbindelse med beitekrisen

Siidaandelsledere kan nå søke om inntil kr 50 000,- i støtte til å dekke merutgifter i forbindelse med beitekrisen

Kommunestyrets vedtak 

Kommunestyret vedtok 07.04.2022 en tilleggsbevilgning på kr 200 000,- til kommunens egne krisefond. Dette skal gå til de som har siidaandel og som nå er midt opp i en beitekrise. Dette kommer i tillegg til de midlene som er blitt igjen i krisefondet fra 2020. Til sammen er det da kr 553 504,- som kan søkes av de som har høyere drivstoffutgifter i 2022 enn i samme periode i 2019. Øverste søknadssum kan være kr. 50 000,-.

Vedtektene er de samme som i 2020, men med noen endringer, og nå kan man heller ikke lenger søke om støtte til koronarelaterte tap fra dette fondet. De reviderte vedtektene kan leses her (PDF, 181 kB). Søknad kan sendes via regionalforvaltning.no allerede fra nå av.

Siidaandelens leder som kan underbygge at de har hatt større drivstoffutgifter i perioden 01.01.2022 til 30.04.2022 sammenlignet med samme periode i 2019 kan søke om støtte.

Det blir foretatt løpende saksbehandling. Søknader som er fullstendig utfylt og med nødvendig dokumentasjon vil bli prioritert. Bevilgninger gjøres så lenge det er midler i krisefondet. Onsdag 15.06.2022, kl. 23:59 stenges mulighet for å sende inn søknader.

Eksempel på hvordan søke

Her ser du hvordan reindriftsutøver 7-Ánte, som ikke har egen godkjent regnskapsfører, har fylt ut regnearket (XLSX, 12 kB) og hvordan hans næringsoppgave ser ut (PNG, 318 kB). I tillegg til dette har han scannet bensinutgifter og lagt disse med som vedlegg. Det vi behøver i søknaden er følgende:

  1. Næringsoppgave som viser hvor store drivstoffutgiftene var i 2019
  2. Kvitteringer som viser hvor store drivstoffutgiftene var de 4 første månedene i 2019
  3. Kvitteringer som viser hvor store drivstoffutgiftene var de 4 første månedene i 2022
  4. Regneark som viser alle drivstoffutgifter regnet sammen

Alle vedlegg skal sendes via regionalforvaltning.no. Hvis du ikke ønsker å sende inn hele næringsoppgaven så kan du sende inn siden med resultatregnskap. Postnummer 6200 og 7000 er det som vi kontrollerer.

Trenger du hjelp med utfylling

Har du problemer med utfylling finner du mye hjelp under fanen «brukerstøtte». Dersom det er behov for mer informasjon om søknadsprosessen kan du ta kontakt med utviklingsleder Nils Runar Hætta via e-post: nrh@kautokeino.kommune.no eventuelt tlf.: 90 98 03 77.

 

Bilde av bensinpumpe skjerm som viser drivstoffpris - Klikk for stort bilde