Har du lokale koronarelaterte spørsmål?

Kautokeino kommunes koronatelefon og e-post

Koronatlf.: 92 27 12 69

Betjenes: mandag til fredag mellom kl.  09:00 – 15:00

E-post: korona@kautokeino.kommune.no

Koronatelefonen stenger fra og med 1.mai 2022. 

 

Send e-post, eller ring koronatelefonen hvis du har spørsmål relatert til koronatest, koronavaksine eller andre spørsmål relatert til Kautokeino kommunes arbeid rundt koronapandemien.

Ikke ring til legevakten (116 117) når du har koronarelaterte spørsmål, ring kun ved behov for øyeblikkelig/akutt helsehjelp. Ved fare for liv og helse, ring 113. 


 
Har du spørsmål om din egen helse, hvilke medisiner du bruker, og om medisinene du har svekker immunforsvaret ditt, må du snakke med din fastlege.