Foreslå nye stoppesteder for Bokbussen.

Den samnordiske bokbussen vil ha nye stoppesteder neste år.
Til det trenger vi ditt forslag.

Den samnordiske bokbussen vil ha nye stoppesteder neste år. Stoppestedene kan være hvor som helst i kommunen.

Forslag sendes til Kautokeino folkebibliotek innen 18.11.2022.

Send forslag til Kautokeino folkebibliotek, via e-post eller sms til 454 00 933.