Valáštallanstipeanda 2020

Viehkanskuovat - Deaddil ja stuora govva ihtá Leatgo nuorra valáštallii? Oza suohkana valáštallanstipeandda!

Mii ávžžuhit min nuorra valáštalliid ohcat valáštallanstipeandda. Guovdageainnu suohkan juohká jahkásaččat valáštallanstipeandda valáštallantaleanttaide. 2020:s lea stipeanda 10 000 ruvnno.

Dieđut stipeandda birra: 

Ulbmil:

 • Stipeandda ulbmil lea movttiidahttit nuoraid joatkit iežaset valáštallansurggiin.

Eavttut:

 • Valáštallanstipeandda sáhttet dušše sii ohcat guđet ovddastit searvvi dahje klubba Guovdageainnu suohkanis. Spiehkasteami sáhttá dahkat go valáštalli ferte dieđihit sirdima eará klubbii nu ahte sáhttá joatkit iežas valáštallansurggiin.
 • Valáštalli ferte bohtosiiguin duođaštan attáldagaid ja ovdánanvejolašvuođaid, ja sus galgá leat áigumuš olahit našunála buoremusdási.
 • Valáštalli galgá čuovvut dihto plánejuvvon hárjehallama.
 • Valáštalli galgá leat geatnegas ovdánahttit iežas valáštallama unnimusat dan jagi go lea ožžon stipeandda ja vel maŋit jagi.
 • Joavkovaláštallit sáhttet ohcat seammaládje go oktagaslaš valáštallit.
 • Seamma valáštalli sáhttá stipeandda oažžut dušše oktii.
 • Vuolit ahkemearri biddjo dan jahkái go valáštalli deavdá 16 jagi.

Sturrodat:

 • Valáštallanstipeanda lea kr. 10.000,- ja dan juohkit jahkásaččat.
 • Valáštallanstipeandda sáhttá juohkit dušše ovtta valáštallái juohke jagi.

Ohcan- ja gieđahallanvuohki:

 • Ohcama galgá čállit sierra ohcanskovvái.
 • Ohcanskovi oažžu servicetorgas/kulturovttadagas Guovdageainnu suohkanis
  tlf. nr. 78 48 71 00 dahje Guovdageainnu suohkana neahttasiidduin.
 • Ohcama berre falástalli čállit ovttasráđiid hárjehalliin.

 

Ohcan oktan duođaštusaiguin sáddejuvvo:

Guovdageainnu suohkan
Bredbuktnesveien 6
9520 Kautokeino

Áššejohtu lea čuovvovaččat:

 1. Ohcan sáddejuvvo suohkanii maŋemusat golggotmánu 31.beaivvi.
 2. Guovdageainnu suohkana ovdagoddi mearrida gii oažžu valáštallanstipeandda.
 3. Suohkan váldá oktavuođa suinna gii oažžu stipeandda.
 4. Valáštallanstipeandda juohkin lea skábmamánus Guovdageainnu lagasradio bokte.

Njuolggadusat - falastallanstipeanda (PDF, 130 kB)

Ohcanskovvi - falastallanstipeanda (PDF, 90 kB)