TV-akšuvdna 2020. Vuolgge digitála ruhtačoaggin! Et hav av muligheter.

Dán jagi, covid-19 dihte, ii šatta dábálaš ruhtačoaggin TV-ákšuvnnas. Muhto sáhtát searvat digitála ruhtačoaggin!

TV-aksjon bannerbilde - Deaddil ja stuora govva ihtá 

Vuolgge digitála ruhtačoaggin
 

Mii lea digitála ruhtačoaggi?
 

Digitála ruhtačoaggit Guovdageainnu suohkanis.