Suohpatluohkká čáhcerusttet. Sii geat ožžot čázi doppe fertejit vuoššat čázi.

Dát vuoššandiehtu bistá dássážii go fas dieđihit. Suohkan váldá čáhceiskkosiid mánnodaga 23.03. ja disdaga 24.03.

Dát guoská daidda geat orrot Suohpatluohkás ja geain doppe lea suohkančáhci.

Teknihkalaš bálvalusaid ovttadat