Suohkanstivra čoahkkima áššebáhpirat

Suohkanstivra dal geassemánu 14.6.2018 lea Mázes, Máze skuvllas. Dá leat áššebáhpirat oktan áššelistuin. Muđui oainnát dás makkár áirasat gieđahallet, meannudit, áššiid, dá lea suohkanstivra.

Guovdageainnu lagasradio, GLR, sádde suohkanstivrra čoahkkima njuolga, sihke FM radio bokte dahje sin ruovttusiiddu bokte