SÁNAG fállá Skype ságastallama koronavirus birra mánáide ja nuoraide

MNP, SÁNAG, Sámi klinihkka fállá Skype-ságastallamiid koronavirusa birra mánáide ja nuoraide (ja váhnemiidda). Boahtte vahkku rájes (vahkku 13) sáhttá váldit oktavuođa jus lea balus koronavirusa geažil.

Dálá dilli lea rievdadan máŋgasiid árgabeaivve. Buot riikka skuvllat ja mánáidgárddit leat giddejuvvon. Lea ođđa árgabeaivi gos mii eat sáhte stoahkat nugo ovdal, mátkkoštit nugo ovdal, ovttastallat bearrašiin nugo ovdal. Mánáid ja nuoraid mielas soaitá dát leamen issoras, ja ollesolbmot soitet šaddat eahpesihkar mo mánáin galgá hállát. SÁNAG lea oaidnán makkár fálaldaga BUPA Tromsa lea álggahan, ja SÁNAG háliida sullasaš fálaldaga álggahit min guovllus.

Danne fállá SÁNAG neavvuma ja ráđđeaddima Skype ja telefovnna bokte, mánáide ja nuoraide vuollel 18 jagi – ja sin váhnemiidda. Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus – psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu fállá neavvuma ja ráđđeaddima davvisámegilli dahje dárogillii.

SÁNAG leat olámuttos čuovvovaš nummaris 78 94 75 00 buot árgabeivviid gaskal 09:00 ja 14:00. Oaččut áiggi fágaolbmo luhtte, ja don sáhtát válljet áiggot go ságastallama telefovnna vuoi Skype bokte, davvisámegillii dahje dárogillii. Fálaldat bistá vuosttažettiin beassážii rádjái (vahkku 15).

Deaddil ja stuora govva ihtá