Rektorvirgi almmuhuvvo nuppes

Leatgo pedagoga ja jáhkát diehtit movt skuvlla galgá ja ii galgga jođihit? Dál livččii rektorvirgi Guovdageainnus. Ohcanáigemearri lea 12.07.2019

Deaddil ja stuora govva ihtá

Guovdageainnu suohkanis lea rabas čuovvovaš virgi kultuvrra ja bajásšaddama ovttadagas:

                           REKTOR/DOAIBMAJOĐIHEADDJI

                                                    GUOVDAGEAINNU MÁNÁIDSKUVLLAS

                                                           Nuppegear`-almmuheapmi

Guovdageainnu mánáidskuvllas lea rabas bistevaš 100% rektorvirgi borgemánu 1. beaivvi rájes 2019

Skuvllas leat sullii 240 oahppi 1. luohkás 7. luohkkái. Virggis lea veahá oahpahus. Virggis lea maiddai SAÁO pedagogalaš ja hálddatlaš ovddasvástádus. Virgi lea kultuvrra ja bajásšaddama suohkanjođiheaddji vuolde.

Gelbbolašvuođagáibádusat:

  • Pedagogalaš oahppu allaskuvla/universitehta dásis
  • Heivvolaš jođihanhárjáneapmi ja jođiheaddjegelbbolašvuohta
  • Sámegiella ja kulturgelbbolašvuohta

Mii ohcat čielga jođiheaddji geas leat buori ovttasbargogálggat, gii lea geabbil ja njulgejuvvon čovdosiid guvlui, gii máhttá movttiidahttit ja sáhttá searvat hábmet buori bargobirrasa. Persovnnalaš heivvolašvuohta deattuhuvvo. Bálká šiehtadusaid mielde.

Guovdageainnu suohkan lea guovttegielat suohkan. Ohccit geat eai máhte sámegiela fertejit eaktudit iežaset čađahit sámegieloahpahusa maŋŋil virgádeami.

Sámegielmáhttu lea eaktun virggis, ja máhtus gáibiduvvo duođaštus allaskuvladásis.

Suohkanis dahkko virgáibidjan bálká- ja bargoeavttuid vuođul mat leat dálá lágain, njuolggadusain ja tariffašiehtadusain. Geatnegahtton miellahttuvuohta penšunortnegis.

Ohcanáigemearri 12.07.2019

Eambbo dieđuid virggi birra addá kultuvrra- ja bajásšaddanhoavda Bodil Utsi Vars, tlf 920 30 212

Ohcan oktan CV ja oahppo- ja bargoduođaštusaiguin sáddejuvvo:
Guovdageainnu suohkan, Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino dahje e-boastta bokte: e-post@kautokeino.kommune.no