Ođđaseamos koronadieđut – vahkku 36

Guovdageainnus ii leat duođaštuvvon koronanjoammun dán vahkku ja mii joatkit koronaboahkuhemiin.

Korona

Mannan vahkku leat váldon 88 koronaiskosa. Eai leat eará positiiva iskkusbohtosat earret dat maid birra leat dieđihan ovddit vahkku.

 

Koronaboahkuheapmi

Guovdageainnu suohkan ávžžuha buohkaid váldit koronaboahku.

Guovdageainnu suohkan lea dán vahkku bidjan 53 koronaboahkkodosaid, dain leat 12 olbmo geat leat ožžon vuosttaš boahkkodosa ja 41 leat ožžon nuppi dosa. Dássážii leat obbalaččat 3398 boahkkodosa addon Guovdageainnus, dáin leat 1843 vuosttaš boahkkodosat ja 1555 leat nubbi dosa.

Dáppe oainnat galle koronaboahkkodosa leat addon Guovdageainnus guđetge vahkku.

 

Koronaboahkuhanfálaldat nuoraide gaskkal 12 ja 15 jagi, joatkkaskuvllaohppiide ja studeanttaide.