Ođđaseamos dieđut Guovdageainnu suohkanis korona njoammuleavvama oktavuođas

Guovdageainnus ii leat duođaštuvvon koronanjoammun.

Dán maŋemus vahkku leat váldon 90 koronaiskosa Guovdageainnu suohkanis ja buot iskosiin lei negatiiva boađus.

Guovdageainnu suohkan ávžžuha min ássit bissut ruovttus ja ráddjet sosiála oktavuođaid. Guovdageainnu suohkan rávve garvit mátkkošteame suohkana olggobeallái. Jus fertet vuolgit suohkana olggobeallái: ane njálbmesuoji ja basa/sprihte gieđaid.

Leat go don lagasoktavuohta dahje leat go leamaš báikkiin gos njoammu leavvá, de bivdit du iskosa váldit sullii 5 beaivve maŋŋel oktavuođa/ruoktot boahtima dahje jus oažžut dávdamearkkaid.

Leat go čálihuvvon olggos Hámmárfeastta buohcciviesus maŋŋel miessemánu 18. beaivvi 2021 bivdit du váldit oktavuođa dearvvašvuođaguovddážiin šiehtadit koronaiskosváldináiggi. Telefovdnanummár: 78 48 72 60. 
 

Ovttas mii geahččalit doalahit njoammuleavvama eret Guovdageainnus.