Ođđaseamos dieđut Guovdageainnu koronadilálašvuođa ja koronaboahkuheami birra

Guovdageainnu suohkan lea ain njoammudávdda haga ja koronaboahkuheapmi lea sirdojuvvon LES-vissui.

Dál ii leat ovttasge duođaštuvvon koronavirus Guovdageainnu suohkanis. Beassážiid váldoje 111 koronaiskosa ja buot iskosvástádusat ledje negatiiva.

Koronaboahkuheapmi lea sirdojuvvon dearvvašvuođaguovddážis LES-vissui njoammueastadeami dihte. Guovdageainnu suohkan lea álgán boahkuhit 68-69 jahkásaččaid. Sisagohččun sis geain lea fástadoavttir eará suohkanis lea veahá maŋŋonan, muhto dainna bargojuvvo.

Vahkku 13 leat bidjon obbalaččat 56 koronaboahkkudosat ja vahkku 14 leat boahkuhan obbalaččat 96 boahkkudosaiguin. Guovdageainnu suohkanis leat 61 olbmo geat eai leat váldán vuostá koronaboahkuhanfálaldaga, muhto dás ii leat váikkuhus Guovdageainnu suohkana boahkuhanloguide. Koronaboahkuheapmi lea ain eaktodáhtolaš ja nuvttá.

Guovdageainnu suohkanis orrot hui vuollegis koronaboahkuhanstatistihkka logut, sivvan dasa lea ahte muhtin logut leat boastut ja go Guovdageainnu suohkan ii leat boahkuhan AstraZeneca-boahkuiguin. Lei plánejuvvon álgit boahkuheami AstraZeneca-boahkuin beaivvi maŋŋel go dát boahkuhansorta bissehuvvui. Guovdageainnu suohkan lea joatkán boahkuheami eará boahkuhansorttaiguin ja dain boahkkudosaiguin maid leat ožžon, ja joatkit dainna lágiin.

Vahkku 15 oažžu Guovdageainnu suohkan 16 koronaboahkkoláse, mas gártet sullii 96 boahkuhandosa.

Mii háliidit muittuhit álbmoga ahte go riŋge nummáris 485 00 784, de galggašit vástidit. Dat lea suohkan mii riŋge boahkuheami oktavuođas. Mii ávžžuhit buohkaid vurket dán nummára telefovdnii.