Muhtin positiiva dieđut daid koronaáiggiid

Dušše okta duođaštuvvon njoammun disdaga juovlamánu 14. beaivvi rájes. Dán vahkku leat 16 olbmo Guovdageainnus váldán dan vuosttaš koronaboahkkodosa. Njoammuleavvan Guovdageainnu buhcciidruovttus lea doaivumis bisánan.

Korona

Guovdageainnus lea dušše okta ođđa duođaštuvvon njoammun disdaga rájes. Dál leat oktiibuot 7 olbmo isolašuvnnas koronanjoammuma geažil.

Ovtta olbmos lea odne eahkes duođaštuvvon covid-19 njoammun. Son lea lagasoktavuohta ovdalaš dieđihuvvon njoammumii ja lei juo njoammunerremis ja lea dál isolašuvnnas.

Buot bargit ja pasieanttat Guovdageainnu buhcciidruovttus leat olles vahkku ožžon negatiiva koronaiskkusbohtosiid ja dat manná bures daid pasieanttaiguin geain lea duođaštuvvon covid-19 njoammun.

Mii oaidnit ahte álbmot lea šaddan čeahpibut atnit njálbmesuoji, juoga mii lea buorre ovdáneapmi koronaleavvama oktavuođas. Dán ládje mii buohkat sáhttit mielváikkuhit njoammokeahtes juovlabasiid Guovdageainnu suohkanis.

Norggas leat obbalaččat čeahpit njoammuguorrat ja bargguiguin mat čuvvot go njoammun fuomášuvvo, dan mii leat Guovdageainnus maid. Dan dihte mii nagodit árrat kártet njoammugeainnuid ja bissehit njoammuma leavvamis min servvodagas.

 

Koronaboahkuheapmi

Guovdageainnu suohkan ávžžuha buohkaid váldit koronaboahku.

Guovdageainnu suohkan lea dán vahkku bidjan 151 koronaboahkkodosaid, dain leat 16 olbmo geat leat váldán vuosttaš boahkkodosa, 13 leat váldán nuppi dosa, ja 122 olbmo leat váldán goalmmát dosa. Dássážii leat obbalaččat 4536 boahkkodosa addon Guovdageainnus.