Leat go erremis dahje isolašuvnnas ja háliidat jienastit?

Jus it leat ovdagihtii jienastan ja leat dál erremis dahje isolašuvnnas? Ale heađásmuva. Mii heivehit nu ahte aŋkke sáhtát jienastit Stuorradigge- ja Sámediggeválggain.

Jus leat erremis dahje leat buozalmasvuođa symptomat it galgga boahtit ovdagihtiijienastanbáikái, it ge jienastanbáikái válgabeaivvi. Seammá guoská dieđusge jus leat erremis.

Guovdageainnu suohkan láhčá dili jienasteddjiide geat leat erremis dahje isolašuvnnas nu ahte sii aŋkke besset jienastit. Váldde oktavuođa Servicetorgain jođáneamos lági mielde, ja maŋemusat dii. 10:00 válgabeaivvi mánnodaga čakčamánu 13. beaivvi, šiehtadit lagabui.

 

Telefovdna: 78 48 71 00

E-poasta: e-post@kautokeino.kommune.no

 

Ruovttus jienastit?