Dieđut Suoma ráji rasttildeami dáfus

Mánnodaga 24.08. giddii Suopma rájiid earret eará Norgii. Máid dat mearkkaša ovdamearkka dihte midjiide geat gullat Guovdageidnui?

Guovdageainnu suohkan lea iskan Suoma rádjebearráigeahčuin movt dál lea go Suoma lea gidden rájiid Norgga guvlui.

  1. Sii geat sáhttet duođaštit ahte orrot Guovdageainnus, besset fitnat ráji nuppebealde. Buohkat galget sáhttit dokumeanttaiguin duođaštit ahte duođas orrot Guovdageainnus, omd. vearroeiseválddiid duođaštusain maid sáhttá dáppe diŋgot.
  2. Ii oktage sáhte vuodjit Suoma čađa nugohčoduvvon transit.
  3. Geahpidus mii guoská daidda geat orrot dáin rádjeguovlluin ii sáhte adnot luomostallamii nuppi riikas, iige viidát mátkkoštallamii nuppi riikas.
  4. Eará spiehkasteamit sáhttet gávdnot.

 

Dá čuovvu sin ollislaš vástádus Guovdageainnu suohkanii:

Anvisningar och information gällande gränsövergång publiceras på följande sidor. Anvisningarna kontrolleras ungefär varannan vecka.

Instruktioner gällande gränsövergång publiceras på Gränsbevakningsväsendets sidor
 

Information om coronaviruset samt förebyggande åtgärder och hälsomyndigheternas rekommendationer för resenärer
 

För tillfället är transit genom Finland tyvärr inte möjligt varken för dem som bor i ett gränssamhälle eller dem som bor utanför ett gränssamhälle.

Trafik mellan de lokala gränssamhällena i Finland och Sverige samt Finland och Norge tillåts med specialarrangemang vid landgränsen. Med gränssamhällen avses personer som bor i gränsområden och som uträttar ärenden i båda länderna. Sådana gränssamhällen är till exempel Haparanda–Torneå, Övertorneå–Övertorneå, Pello–Pello, Pajala/Kolari–Kolari, Muodoslompolo–Muonio, Karesuando–Karesuvanto, Skibotn–Kilpisjärvi, Kautokeino–Kivilompolo, Karasjok–Karigasniemi, Tana–Utsjoki/Nuorgam och Neiden–Näätämö. Alla som överskrider gränsen måste kunna påvisa var de bor med ett ändamålsenligt dokument.

Det lokala gränssamhället definieras som naturliga serviceområden på olika sidor av gränsen där trafik rör sig över riksgränsen varje dag eller varje vecka. Det naturliga serviceområdet kan inte definieras exakt i alla situationer. I regel utgörs denna trafik av normala ärenden till affärer, olika tjänsteleverantörer och i syften förknippade med hobbyer. Lättnaden som gäller de lokala gränssamhällena omfattar inte semesterfirande i det andra landet. Mer omfattande resor i det andra landet är inte heller tillåtna under förevändning av denna lättnad. De lokala gränssamhällena har i regel bildats kring tjänster som koncentrerats till ett visst område och dessa tjänster används flexibelt över riksgränsen.

 

Beslutet för beviljandet eller nekandet av inträde görs alltid av en behörig gränsbevakare i samband med gränskontrollen på basis av en helhetsbedömning av resenärens situation.

Tillstånd kan inte beviljas per telefon eller e-post.