Dieđut koronaboahkuheami birra

Guovdageainnu suohkan lea obbalaččat addán 852 korona dálkkasdosa, mas 184 olbmo leat ollislaččat boahkuhuvvon.

Buohccidivššár addá boahku - Deaddil ja stuora govva ihtá

Korona

Dán vahkku ii leat duođaštuvvon korona njoammun Guovdageainnu suohkanis. Vahkku 16 leat váldon 27 koronaiskosa ja ii lean oktage positiiva boađus.

Koronaboahkuheapmi geasset

Beroškeahttá geasseluomováldima joatká Norga oažžumis koronaboahkuid. Orru nu ahte oažžut 2-3 geardde eambbo dálkkasdosaid go maid dán rádjai leat ožžon vahkkosaččat geasse-, suoidne- ja borgemánu mielde. Mii bivdit dan dihte álbmoga ráhkkanit boahkuhan sisagohččumii olles geasi ja geasseluomu mielde.

Jus oažžut vuosttaš dálkkasdosa Guovdageainnu suohkanis, de fertet nuppi dálkkasdosa maid oaččut Guovdageainnus. Lea dan dihte hui dehálaš plánet geasseluomu nu ahte leat Guovdageainnus go galggat oažžut goappaš dálkkasdosaid.

Muitte ahte it leat ollislaččat suddjejuvvon ovdal leat nuppi dálkkasdosa ožžon, vaikko vuosttaš dálkkasdosa addá buori suddjema.

Koronaboahkuheapmi Guovdageainnus 

Vahkku 17 lea Guovdageainnu suohkan boahkuhan 89 olbmo vuosttaš dálkkasdosaid ja 22 olbmo nuppi dálkkasdosain. Obbalaččat leat addán 111 korona dálkkasdosa dán vahkku. Guovdageainnu suohkanis leat obbalaččat 184 olbmo geat leat ollislaččat boahkuhuvvon.

Guovdageainnu suohkan lea dál álgán boahkuhit vuoruhanriskajoavkku 7 (ahki 18-44 jagi geain lea vuollálas dávda dahje dilálašvuohta).

Guovdageainnu suohkana koronaboahkuhanstáhtus
Vahkku 1. dosa 2. dosa (ollásit boahkuhuvvon) Galle dosat leat bidjon dán vahkku Galle dosat leat obbalaččat bidjon dán rádjai
1 13 0 13 13
2 6 0 6 19
3 13 0 13 32
4 17 10 27 59
5 35 7 42 101
6 36 12 48 149
7 25 17 42 191
8 0 35 35 226
9 3 32 35 261
10 17 23 40 301
11 25 2 27 328
12 51 3 54 382
13 42 14 56 438
14 94 2 96 534
15 110 1 111 645
16 92 4 96 741
17 89 22 111 852
18 63 49 112 964
19 40 43 83 1047
20 9 89 98 1145
21 5 108 113 1258
22 78 88 166 1424
23 58 90 148 1572
24 82 65 147 1719
25 115 38 153 1872
26 136 11 147 2019
27 109 2 111 2130
28 59 35 94 2224
29 126 12 138 2362
Obbalaččat 1548 814 2362

 

Boahkuhuvvon lohku juohke vuoruhanjoavkkus, dearvvašvuođabargiiguin maid:
(Gáldu: Našunála boahkuhanregisttar SYSVAK, FHI)
   

 

Goas oažžun mun koronaboahkuhan fálaldaga?  

Dáppe sáhtát geahččat álbmotdearvvašvuođainstituhta boahkuhankaleandara.

Logut, áiggit ja dáhtonat leat dušše meroštallamat.