Deler av snøskuterløype 26 stenges fra og med onsdag 28.april 2021

Deler av snøskuterløype 26 blir stengt av hensyn til reindrifta.

Stengingen gjelder fra Stuoroaivi til Holgajávri og gjelder fra og med onsdag 28.april 2021. Snøskuterløype 26 fra Mierojávri til Stuoroaivi vil fortsatt være åpen.