Dán vahkku ođđasat koronadili oktavuođas

Ii leat oktage gii lea duođaštuvvon njommon covid-19 dávddain Guovdageainnu suohkanis.

Vaksine mot koronavirus - Deaddil ja stuora govva ihtá

Korona

Guovdageainnu suohkan lea vahkku 9 mielde váldán sullii 35 koronaiskosa. Buot iskosat ledje negatiiva. Danne ii leat ge ovttasge Guovdageainnu suohkanis duođaštuvvon koronavirus.

Koronaboahkuheapmi

12.03.2021 rádjai leat bidjon oktiibuot 301 koronaboahkkudosat Guovdageainnu suohkanis.

Dáiguin leat 136 olbmo geat leat ollásit boahkuhuvvon. Sii geat leat boahkuhuvvon gullet daid vuoruhanjoavkkuide: (1) ássit buhcciidruovttuin, (2) ahki 85 jagi ja boarráset ja (3) ahki 75-84 jagi. Seammás vuoruhuvvojit dearvvašvuođabargit bálddalas risikojoavkkuiguin.

Guovdageainnu suohkan váldá dađistaga oktavuođa singuin geat galget oažžut koronaboahkuhanfálaldaga. Jus don meidnet don gulat muhtin dain vuoruhanjoavkkuide geaidda leat álgán addit koronaboahkuid, muhto it leat gullan suohkanis, riŋges koronaboahkuhan diehtotelefovdnii: 485 00 784

Álbmotdearvvašvuođainstituhtta lea ivttá preassakonferánssas mearridan ahte koronaboahkuheapmi AstraZeneca-boahkuin galgá gaskaboddosaččat bissehuvvot. Guovdageainnu suohkan čuovvu dán, ja Guovdageainnus ii leat oktage boahkuhuvvon dáinna boahkkusorttain.

Guovdageainnu suohkana koronaboahkuhanstáhtus
Vahkku 1. dosa 2. dosa (ollásit boahkuhuvvon) Galle dosat leat bidjon dán vahkku Galle dosat leat obbalaččat bidjon dán rádjai
1 13 0 13 13
2 6 0 6 19
3 13 0 13 32
4 17 10 27 59
5 35 7 42 101
6 36 12 48 149
7 25 17 42 191
8 0 35 35 226
9 3 32 35 261
10 17 23 40 301
11 25 2 27 328
12 51 3 54 382
13 42 14 56 438
14 94 2 96 534
Obbalaččat 377 157 534

Beassášluopmu

Ráđđehus ja álbmotdearvvašvuođainstituhtta leat odne buktán našunála ávžžuhusaid beassášluomu oktavuođas. Loga eambbo dáid ávžžuhusaid birra dáppe.