Kultuvrra, ealáhus ja teknihkkalačča váldolávdegotti čoahkkin

bearjadat 11. geassemánnu 2021, 09.30 - 12.00

Diehtojuohkin

Áššebáhpirat ja sisagohččun

Báiki

Suohkanviessu Kommunehuset
 

Váldde oktavuoda

Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune
 

Lasit dáhpáhusa iežat kaleandarii