GFS - Sabetjoavkku jahkečoahkkin

maŋŋebárga 23. guovvamánnu 2021, 18.00 - 20.00

Diehtojuohkin

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Konstituering
3. Årsmelding 2020
4. Regnskap 2020
5. Handlingsplan 2021/2022
6. Budsjett 2021
7. Innsendte saker
8. Valg
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest søndag 14.2.21.
Saker sendes inn til ski@kautokeinoil.no

Báiki

Digitála čoahkkin Digitalt møte
 

Váldde oktavuoda

Guovdageainnu FS/Kautokeino IL
 

Lasit dáhpáhusa iežat kaleandarii