Vejolašvuohtameassu

bearjadat 14. guovvamánnu 2020 10.00 - lávvardat 15. guovvamánnu 2020 15.00

Diehtojuohkin

Vår visjon i NAV er at vi gir mennesker muligheter. Gjennom våre arrangement vil vi synliggjøre NAVs rolle i samfunnet. NAV arrangerer årlige kunnskapsmesser for å belyse aktuelle temaer på arbeids- og velferdsområdet, Vi vil nå skape en arena for samhandling i Indre Finnmark.

Årets tema: Samarbeid for fremtiden
NAV i Kautokeino og NAV Karasjok inviterer:
 Arbeidstakere & Arbeidsgivere
 Tilretteleggere i offentlig sektor; Skole, FoU, Kommunene, Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Sametinget, karriereveileder etc.
 Gründere & Entreprenører
 Deg som har lyst å starte egen bedrift og trenger veiledning
 eller Deg som har lyst å få karriere veiledning for din egen utvikling

Báiki

Báktehárji faláštallanhálla/idrettshall
 

Váldde oktavuoda

NAV
 

Lasit dáhpáhusa iežat kaleandarii